پنجشنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ | Thursday, 19. May 2022

«مسئله» زنان در ایران (مطالعه موردی: دکتر علی شریعتی)

tez1

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله، روش و پیشینه تحقیق

بیان مسئله 

ضرورت مسئله

پرسش‌های تحقیق

روش‌شناسی تحقیق

مروری بر پیشینه تحقیق

1 - نوشین احمدی: نگاه مضطرب مرد ایرانی به غرب و زن غربی

2 -  معصومه علی اکبری: فمینیسم ایرانی با نگاهی به کتاب فاطمه فاطمه است/ به استثنای دو چهره

3- اکبر گنجی: شریعتی؛ زنان گونی پوش و علم بورژوایی

 

فصل دوم: ادبیات و چارچوب نظری تحقیق (6 تبیین – 3 موج – 4 نظریه)

الف – 6 تبیین درباره نقش‌های جنسیتی:

1-نظریه‌های زیست‌شناختی  

2- نظریه‌های زیستی – اجتماعی

3 - نظریه‌های روان‌شناسی

4- نظریه‌های روان‌شناختی اجتماعی

5- نظریه‌های جامعه‌شناختی 

1-5- نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی  

2-5- نظریه طبقات جنسی

3-5- نظریه مالکیت ثروت

4-5- نظریه نیازهای سرمایه‌داری

5-5- نظریه پدرسالاری 

6- نظریه‌های تلفیقی

ب - 3 موج جنبش زن 

1- زمینه ها و روند موج اول جنبش زنان (از 1850 تا 1920 و تعلیق جنبش 60-1920) 

2- زمینه ها و روند موج دوم جنبش زنان (از 1960 تا 1980)

3- زمینه ها و روند موج سوم جنبش زنان (از 1980 تاکنون) 

ج – 4 نظریه عمده فمینیستی:  

1- فمینیسم لیبرال / اصلاح طلب

2- فمینیسم مارکسیستی 

3- فمینیسم رادیکال / انقلابی (رهایی‌بخش) 

4- فمینیسم سوسیالیستی

  

فصل سوم: داده های تحقیق (آرای زن شناختی شریعتی)

1 - تحت فشار و «اتهام» از سوی فضای سنتی   

2 - «دیدن» زنان (علیرغم تاریخ و فرهنگ «مذکر» و فضای «کورجنسی» روشنفکری) 

3 - «دغدغه» محرومیت‌های زنان به «جرم زن بودن»  

4 - دیدن «تغییر» در فضای آن دوره (فضای «زن؟ - هیس!» - «هنوز مصلحت نیست!») 

5 - تبیین علل عقب‌ماندگی و محرومیت و وضعیت تبعیض‌آمیز زنان 

6 - «انسان‌شناسی» زنان (تشابه یا تفاوت؟) 

7 - تحلیل انتقادی وضعیت زنان در سنت به شدت مردسالار(گونه‌شناسی زنان سنتی) 

8 - تبیین دو لایه زن در جامعه مدرن (زن آزاد – زن و سرمایه‌داری) 

9 - تحلیل انتقادی وضعیت زنان در موقعیت شبه مدرن ایران (گونه‌شناسی زن متجدد) 

10 - زن شناسی دینی شریعتی 

11 -اهداف و خواسته‌ها – راه‌کار‌ها و راه‌حل‌ها

جمع بندی داده‌ها:  

گفتمان زن‌شناختی شریعتی: «برعلیه ایدئولوژی خانه‌نشینی»

(انسدادزدایی اجتماعی با مبارزه علیه ایدئولوژی خانه‌نشینی / مشی آگاهی‌بخش - آزادی‌بخش زنان)

آیا شریعتی یک فمینیست بود؟

  

فصل چهارم: جمع‌بندی و نسبت‌سنجی شریعتی و گفتمان‌های فمینیستی

جمع‌بندی 1 – نسبت شریعتی با 6 تبیین در مورد «نقش»های جنسیتی 

جمع‌بندی 2 - نسبت شریعتی با 3 موج جنبش زنان

جمع‌بندی 3 – نسبت شریعتی با 4 نظریه عمده فمینیستی

ارزیابی تحلیلی – انتقادی آراء و میراث شریعتی  

پیشنهاد نظری – عملی:   

فمینیسم توحیدی (الگوی بومی ملی – مذهبی) – ضرورت «گفتگوی درونی» و «راه‌کارهای ترکیبی» در جنبش زنان

 

منابع  

پیوست‌ها:   

1- انقلاب مشروطه و زنان ایران   

2- زندگی‌نامه پروین اعتصامی   

3- زندگی‌‌نامه صدیقه دولت‌آبادی   

4- زندگی‌نامه مهرانگیز منوچهریان

  

جدول‌های متن:

1 - مدل تبیین نقش‌های جنسیتی   

2 - جدول 6 نظریه در تبیین نقش‌های جنسیتی    

3 - مدل تبیین فرهنگ مرد / پدرسالار از نظر شریعتی   

4 - جدول فمینیسم لیبرال / اصلاح‌طلب

5 - جدول فمینیسم مارکسیستی  

6 - جدول فمینیسم رادیکال / انقلابی

7 - جدول فمینیسم سوسیالیستی

8 - جدول نظریات زن‌شناسی شریعتی

 

دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتابها