جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | Friday, 19. August 2022

زن در آئین یهود (زن در متون مقدس ۲)

yahood

شناسنامه کتاب

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

زن در آیین یهود

زن درمتون مقدس ـ جلد دوم

نويسنده‌ : رضا عليجاني‌

ليتوگرافي‌: دنیای تجسم و تصویر

چاپ‌ و صحافی: ایماژ

چاپ‌ اول:1389

تعداد: 1000

كليه‌ حقوق‌ براي‌ ناشر محفوظ‌ است‌.

قيمت‌: 7000 تومان

 

فهرست مطالب

 • پیش نیاز
 • چرا زن در متون مقدس؟
 • مروري بر متدلوژي برخورد با متون مقدس در مباحث زن                                            
 • بخش اول: زن در آيين يهود
 • موسي                                                                                                                       
 • تورات (كتاب يا كتابخانه مقدس)                                                                                  
 • معرفي برخي منابع براي مطالعه بیشتر                                                                              
 • برخي ويژگي‌هاي آيين يهود
 • اوج دوصدايي‌ها                                                                                                          
 • قوم‌گرايي بسته، بيگانه‌ستيزي                                                                                          
 • عدالت‌ورزي و توجه به فقرا و مظلومان (غلبه عدالت بر محبت)                                             
 • واقع‌گرايي در مواجهه با زندگي                                                                                      
 • نگاه غيرتنزهي به انبياء                                                                                                  
 • شِكوِه و اعتراض (البته مؤمنانه) رسولان به خداوند                                                              
 • فرماليسم شديد مذهبي (غلبه شريعت بر اخلاق)                                                                  
 • جدال مستمر نبي‌هاي مردمي با دين و روحانيت دولتي                                                          
 • رسميت نهاد ديني                                                                                                        
 • مجازات‌هاي خشن حقوقي و مذهبي                                                                                 
 • موعودگرايي (انتظار ماشيح)                                                                                           
 • نظريه سياسي آيين يهود                                                                                                
 • ديالكتيك شوم يهودگرايي و يهودستيزي (حكايت سرسختي و ماندگاري)                               
 • سازماندهي و داشتن محصول جمعي فكري                                                                        
 • نفرت و مصلحت در برخورد با مسيح و مسيحيان                                                                 
 • زندگي يهوديان در جوامع اسلامي
 •   
 • زن در آيين يهود
 • تحليل واژگاني                                                                                                            
 • ميتولوژي آفرينش                                                                                                       

                تقدم و موضوعيت آدم                                                                                 

                تنهايي آدم، آفرينش حوا براي آدم                                                                  

                خلقت حوا از دنده آدم (زن همسرشت يا زائده مرد؟)                                          

                ايشاه (زن، انسان مؤنث)                                                                                 

                عصيان و نافرماني زن، فلاح يا فريب و فاجعه؟                                                    

                مجازات زن و زمين و آدم                                                                             

                حوا مادر همه زندگان                                                                                   

 • زن تجسم شر (در بخش مهمي از فرهنگ يهود)                                                                 
 • نبوت زنان (چشم‌انداز آرماني تساوي‌جويانه)                                                                                   
 • احترام به مادر ( و پدر)                                                                                                 
 • حمايت شديد از بيوه‌زنان                                                                                               
 • عدم ذكر زنان در كنار و همپاي مردان                                                                              
 • مذكرگرايي
 • برخي محدوديت‌ها و تبعيضات جنسيتي                                                                            
 • زنان ضعيفه‌اند                                                                                                             
 • تصوير زنان در متن                                                                                                      
 • نگاه تابويي و سخت‌گيرانه به طلاق (و به ويژه زن مطلقه)                                                     
 • نگاه تابويي به برخي امور بهداشتي                                                                                  
 • زن در خانواده                                                                                                            

                برخورد مثبت با ازدواج                                                                                

                اجازه دختر براي ازدواج                                                                                

                برخي ازدواج‌هاي منسوخ‌شده                                                                         

                حساسيت‌شديد روي ازدواج‌هاي قومي                                                              

                خويشكاري و نقش زنان در خانواده                                                                 

                رياست مرد بر خانواده                                                                                  

                چندهمسري (پلي‌كامي)                                                                                 

                ازدواج (و زن) درجه دوم (پيله‌گش)                                                               

                برخي اقدامات حمايتي از زوج‌هاي جوان                                                          

                برخي اقدامات حمايتي از زنان                                                                        

 • طلاق                                                                                                                        
 • ارث                                                                                                                         
 • حجاب                                                                                                                      
 • زن موضوع هديه و معامله                                                                                              
 • برخي قوانين سخت‌گيرانه و خشن در رابطه با زنان                                                              
 • عدم تصوير و تأكيد آشكار جنسي                                                                                  
 • تملك و كنيزي دختران اسير                                                                                          
 • ادبيات عامه‌گرا (تمثيل فاحشه)                                                                                        
 • شادي 
 •                                                                                                                        
 • جمع‌بندي: صداي غالب كدام است؟ وظيفه روشنفكران يهودي چيست؟                                   
 • برخي ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين زمانه آيين يهود در رابطه با زنان                                        
 • بر نبي‌هاي مردمي بني‌اسرائيل درود بفرستيم
 • ضميمه: متن بدون تفسير(كتاب مقدس - تنخ)                                                             
 • ميزگرد زن در آيين يهود (با حضور دكتر حمامي، مهندس آبايي و رضا عليجاني)                           
 •  پرسش‌ و پاسخ‌ 

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه اصلی کتابها