يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

زن در متون مقدس جلد 8 (زن در آئین مسیحیت - بخش اول)

jeldmasih1فهرست مطالب

مسيحيت، دين نخست جهان

تفاوت سخنان مسيح و آيين مسيحيت

عيسي

برخي آموزه‌هاي اساسي عيسي

عهد جديد، انجيل

برخي ريشه‌هاي مسيحيت

معرفي برخي منابع براي مطالعه بيشتر

كليسا

كليساي مسيحي جايگزين قوم برگزيده يهودي

تاريخ كليسا؛ تبديل تشرع احكام يهودي به تشرع عقيدتي مسيحي

            جنبه بشري و الوهي عيسي

            مسيح داراي يك اراده است يا دو اراده

            پذيرش يا نفي تمثال‌ها و شمايل‌ها

            فيض الهي يا اراده انساني

            ايمان يا عمل

            حضور واقعي يا معنوي مسيح در عشاي رباني

            تقدس و عروج مريم

            برزخ

            مقدسين و شهداء

            تعميد اطفال

            تعداد آيين‌هاي مذهبي (ساكراسنت)

            كتاب هاي دعا

            مسأله زبان

            فروش آمرزش‌نامه

            عصمت پاپ

             تاريخ كليسا؛ تبديل خشونت رومي به خشونت كليسايي

            برخي ريشه‌هاي اوليه خشونت كليسايي

            از خشونت لفظي (لعنت‌نامه‌ها) تا خشونت عملي (شكنجه و اعدام)

            جنگ‌هاي صليبي

           انگيزاسيون (دادگاه‌هاي تفتيش عقايد)

            چرا شبان قصاب مي‌شود؟

                        شخص‌گرايي اغراق‌آميز

                        انحصارگرايي

                        تهديدات مذهبي

                        رسميت نهاد ديني

                             بستر فرهنگي و اجتماعي يوناني – رومي

 

دسترسی به کتاب