يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

زن در متون مقدس 19 (میزگرد زن در آیین مسیحی)

 jeldmizmasih

فهرست مطالب

 ميزگرد زن در آيين مسیحی

با حضور کشیش مقدس نیا، دكتر راطاوسیان و رضا عليجاني

پرسش و پاسخ

 پیوست: یادداشت کشیش مقدس نیا

جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين‌هاي گوناگون در رابطه با زنان

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس