شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد3 (مذهب متن گرا؛ مذهب انسان گرا/وجودی)

 JELD3-3

فهرست مطالب

  • نگاهي گذرا به زن در بستر تاريخ فلسفه و ادبيات
  • نگاهي گذرا به زن در بستر تاريخ فلسفه
  • نگاهي گذرا به زن در بستر تاريخ ادبيات ايران
  • مذهب متن‌گرا، مذهب انسان‌گرا (وجودي)
  • پنج سؤال از رويكرد تاريخي - الهامي
  • جمع‌بندي رويكرد تاريخي – الهامي، مذهب چيست و مذهبي كيست؟
  • نحوه برخورد مذهب انسان‌گرا (وجودي) با متون مقدس
  • سه گرايش در روشنفكران مذهبي
  • پرسش و پاسخ

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس