شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس (22)

کلاس زن در متون مقدس از تاریخ 13 اردیبهشت 1385 تا 28 شهریور 1386 طی سی و  چهار جلسه  در حسینیه ارشاد برگزار شد.

مباحث این کلاس طی 21 جزوه زن در متون مقدس منتشر شد که در زیر مشاهده می شود. دی وی دی این کلاس شامل صدا و کلیه جزوات کلاس نیز در همان هنگام منتشر گردید.

JELD4-4

مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین هندو و زرتشت» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

صدای کلاس بخش اول

صدای کلاس بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELD5-5

 مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین هندو و زرتشت» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

صدای کلاس بخش اول

صدای کلاس بخش دوم

صدای کلاس بخش سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELD6-6

مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

صدای کلاس بخش اول

صدای کلاس بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeldyahood2

مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

صدای کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeldmasih1

فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «زن در آیین مسیحیت» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

صدای کلاس بخش اول

صدای کلاس بخش دوم