جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹ | Friday, 27. November 2020

7 - جایگاه شریعتی (شریعتی؛ یک مصلح انسان گرای اجتماعی)

jeld-sh7فهرست مطالب

مقدمه

ضرورت بحث

طبقه‏ بندى تيپ‏ ها

     تيپ فكرى ـ سياسى ـ اجرايى و تشكيلاتى

     دو نوع تيپ تئوريك: خلاق و نظريه ‏پرداز ـ شارح و معلم

     دو نوع تيپ: ذهنى ـ وجودى

     دو نوع تيپ تئوريك: تبيين‏ گرا ـ تغييرگرا

     دو نوع تيپ تئوريك: انتزاعى و كل‏گرا ـ تحققى و جزءگرا

     دو نوع شخصيت: مشاور و تحليل‏گر ـ مدير و عمل‏گرا

وجه غالب و مغلوب شخصيت ـ شخصيتهاى تلفيقى

     سه عرصه منفرد و آزاد ـ اجرايى ـ تشكيلاتى

     سه سطح: بنيان‏گذار ـ سطح يك ـ سطح دو

جدول كلى تيپ‏ ها و جاى شريعتى در هر تيپ ‏بندى

جايگاه شريعتى

مميزات شريعتى در بينش و روش ـ استراتژى ـ تشكيلات ـ منش

آفت هاى تيپ هاى مختلف

پرسش و پاسخ

دسترسی به کتاب