شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28. November 2020

20 - شیوه های طبقه بندی مباحث فکری (مقدمه ای بر بینش شریعتی)

 jeld-sh20

فهرست مطالب

آنچه گذشت

         1 ـ دوران شريعتى

          2 ـ زندگى شريعتى در سه مرحله

          3ـ آرمان شريعتى (ديالكتيك جادويى واقعيت و آرمان)

         4 ـ مدل سوسيال ـ دموكراسى شريعتى

          5 ـ استراتژى "آگاهى بخش ـ آزادى بخش" شريعتى

         6 ـ جايگاه شريعتى

          7 ـ پارادايم اسلام شناسى شريعتى

         8 ـ "روش ـ معرفت" شناسى شريعتى

         9 ـ تأثيرات شريعتى

          10 ـ دوستان، منتقدان و دشمنان شريعتى

     تصوير كلى سير فعاليت هاى فكرى دوستداران شريعتى

     برخى مؤلفه‏ هاى اساسى پارادايم فكرى شريعتى

         ـ نگرش انتقادى به مدرنيته

         ـ سوسيال ـ دموكراسى

         ـ شرقى ـ مذهبى بودن

      مرحله تكوين پارادايم جديد ـ اين پارادايم فراتر از شريعتى است

چگونگى طبقه‏ بندى مسائل فكرى

      برخى طبقه ‏بندي هاى فكرى رايج

     طبقه‏ بندي هاى شريعتى براى انديشه و انديشه دينى

      ـ روش توضيحى و دايره‏ المعارفى

     ـ روش تطبيقى و مقايسه ‏اى

     ـ اجتماعيات، اسلاميات، كويريات

      ـ روش انشعابى

     ـ روش هندسى

      آيا همه تزهاى شريعتى در طرح هندسى مى‏ گنجد؟

     يك طبقه‏ بندى ده گانه براى طرح مباحث فكرى

      پرسش و پاسخ

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس شریعتی شناسی