يكشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | Sunday, 23. February 2020

انقلاب نامرئی ایران - جلد اول

منتشرشده در کتابها
پنج شنبه, 30 آبان 1392 ساعت 22:55
این کتاب سال هاست در وزارت ارشاد است و مجوز انتشار نگرفته است/  فهرست کتاب
دسترسی به کتاب
    -        ...

انقلاب نامرئی ایران - جلد دوم

منتشرشده در کتابها
چهارشنبه, 01 آبان 1392 ساعت 17:55
این کتاب سال هاست در وزارت ارشاد است و مجوز انتشار نگرفته است/ فهرست کتاب دسترسی به کتاب   -       ...
متأسفانه با خواست‏ هاى به حق دانشجويان، قلدرمنشانه ‏برخورد شد و طيف اصلاح‏ طلب و دولت آقاى خاتمى نيز بنا به دلايلى كه مستقلاً بايد تحليل كرد، در اين ماجرا جديت خاصى جهت برآورده كردن خواسته‏ هاى دانشجويان انجام نداد (برخلاف قتل‏ هاى زنجيره‏ اى). ...

باز به کیمیایی محتاجیم

منتشرشده در مقالات سیاسی
جمعه, 01 مرداد 1378 ساعت 04:13
تشابه قهرمانان فیلم های مسعود کیمیایی و دانشجویان 18 تیر ... ...

جنايت و مكافات يا جنايت بدون مكافات؟

منتشرشده در مقالات سیاسی
جمعه, 25 تیر 1378 ساعت 13:50
بر يكى از ديوارهاى كوى دانشگاه در كنار خرابى‏ ها و ويرانى‏ ها نوشته بود "نمى‏ توانم فراموش كنم، آيا مى‏ توانم ببخشم؟" ...