دوشنبه، ۲۳ تير ۱۳۹۹ | Monday, 13. July 2020
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم                           ...
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس                   ...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس
...

زن در آئین یهود (زن در متون مقدس ۲)

منتشرشده در کتابها
چهارشنبه, 19 مهر 1391 ساعت 06:26
 شناسنامه و فهرست‌ مطالب دسترسی به کتاب - ...
شش رویکرد در برخورد با مشکلاتِ امروزینِ زنان ...
...

مقايسه تطبيقی اديان در مسئله زنان/ بخش 1

منتشرشده در مقالات فرهنگی
چهارشنبه, 29 خرداد 1387 ساعت 13:19
ما در مباحث‌مان از "نگاه تاریخی" و "متد تاریخی ـ الهامی" صحبت کردیم...
...
به جز برخي تخاصمات اوليه در صدر اسلام در طول تاريخ يهوديان در جوامع اسلامي عمدتا زندگي مسالمت‌آميزي داشته‌اند. ...