چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | Wednesday, 12. December 2018

صدایی که گوش های سنگین هم باید بشنوند!

منتشرشده در تیتز
چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 21:08
  تعداد کارگران ایران از سوی منابع مختلف حدود ده میلیون نفر اعلام می شود. بعضی کارشناسان تعداد کارگران همراه با خانواده شان را قریب بر چهل میلیون نفر از جمعیت ایران می دانند. براین اساس مسائل نیروی گسترده کار در ایران یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی- اجتماعی- سیاسی ایران نیز هست که متاسفانه به طور مستمر از سوی بخش مهمی از جامعه سیاسی خواهان آزا...

روز کارگر؛ عدالت یا توسعه؟

منتشرشده در مقالات سیاسی
یکشنبه, 13 ارديبهشت 1394 ساعت 23:35
بخشی از فعالان سیاسی حامی مطالبات کارگری عمدتا از زاویه گرفتن حقوق کارگران از سرمایه داران و کارفرمایان به این صحنه می نگرند و به متغیر تولید و ضرورت رشد و توسعه اقتصادی توجه چندانی ندارند. ...