سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ | Tuesday, 29. September 2020

روزهای بهت و بغض؛ خشم و امید

منتشرشده در تیتز
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 21:05
روزی از آن روزها که برای کاری بیرون از دفتر ایران فردا بودم، چند تماس ناشناس تحت عنوان «فدائیان اسلام (ناب محمدی مصطفی نواب)» که آن روزها بیانیه های تندشان در صبح امروز بازنشرشده و فضا را دوباره ملتهب کرده بود، با ادبیاتی واحد تهدید کرده بودند اگر مصاحبه هایم با رادیوهای بیگانه ادامه پیدا کند به قتل خواهم رسید. تا به دفتر برسم مهندس سحابی به وزارت ...