دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | Monday, 10. December 2018

«از ماست که بر ماست» در سه اپیزود

منتشرشده در مقالات سیاسی
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 23:11
وقتی «رئال پلیتیک» بی حد و مرز تبلیغ می شود دیگر فرقی نمی کند مرزهای دموکراسی و آزادی زیرپا گذاشته شود و یا مرزهای استقلال و منافع ملی. چرا که ریشه های درخت پراگماتیسم بی اصولی آبیاری می شود که میوه هایی تلخ به بار می آورد و مجوزی می شود برای به کار گیری «هدف وسیله را توجیه می کند». ...
بررسی مسئله حصر و علت عدم حل آن در میزگردی با مدیریت مرتضی کاظمیان و با شرکت منصوره شجاعی و علی مزروعی، مهدی فتاپور و رضا علیجانی/ اول اسفند ماه 1394 مراسم اعتراض به پنج سال بازداشت خانگی رهبران جنبش سبزـ پاریس ...

معرفت شناسی به زبان ساده

منتشرشده در جزوات فرهنگی
یکشنبه, 19 بهمن 1393 ساعت 21:17
  ...