يكشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | Sunday, 23. February 2020

برخورد طالقانی‌وار – برخورد مطهری‌وار

منتشرشده در مقالات سیاسی
دوشنبه, 01 خرداد 1391 ساعت 00:00
بیاییم با علت مواجه شویم و نه با معلول؛ تجربه شکست خورده سی‌ساله جمهوری اسلامی در وارونه برخورد کردن با پدیده های اجتماعی، برای ما کافی نیست؟ حیات و حرکت مذهب علیرغم سه دهه ظلم و فساد به نام مذهب در ایران نیز پدیده قابل تاملی به نظر نمی رسد؟ ...

اسلام برای ایران یا ایران برای اسلام

منتشرشده در مقالات فرهنگی
شنبه, 06 شهریور 1389 ساعت 06:05
در این گزارش سعی می‌کنم نظریه‌ی سه مرحوم انقلاب بزرگ ایران، مرحوم مطهری، مرحوم شریعتی، و مرحوم بازرگان را درباره‌ی ملیت و ناسیونالیسم بررسی کنم.   ...
 من نمي‌خواهم اختلاف مطهری و شریعتی را به مسائل شخصي تقليل دهم، موضوع اختلاف مهم‌تر از مسائل شخصي است و به تبار و انديشه برمي‌گردد/ روشي كه در حسينيه ارشاد شكست خورد(نظارت روحانیون بر دیگران) در حزب جمهوري اسلامي زنده شد و  در مجلس خبرگان به صورت قانون اساسي جمهوري اسلامي در آمد. ...

مطهری رفرميست دينی بود

شنبه, 12 ارديبهشت 1388 ساعت 06:18
 نسبتِ اندیشه‌ی مطهری و روشنفکری دینی
...