دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | Monday, 3. August 2020

مدرنیته 4

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 17:34
با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی ...

مدرنیته 3

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
پنج شنبه, 23 مرداد 1393 ساعت 17:28
با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی
...
 پروسه تشکیل دولت – ملت در ایران اما همانند تولد «سوژه» در این سرزمین به صورت «ناقص‌الخلقه» بوده است...   ...

مدرنیته 2

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 15 مرداد 1393 ساعت 17:21
با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی ...

مدرنیته 1

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 08 مرداد 1393 ساعت 17:08
با حضور دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی ...

باز صف ها اشتباه نشود - شریعتی شناسی- جلد 3

منتشرشده در کتابها
یکشنبه, 01 تیر 1382 ساعت 20:25
شاسنامه و فهرست کتاب دستریسی به کتاب - ...