پنجشنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ | Thursday, 20. September 2018
آقای خمینی از دو طریق قصد حل مسئله گروگانهای آمریکایی و تجدید رابطه ایران و آمریکا را داشته است/شمس اردکانی معتقد است بهزاد نبوی نقش اصلی را در برهم زدن این توافق داشته است. ...