يكشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | Sunday, 23. February 2020
براساس این دو نقیصه شعار «بازگشت به عدالت» و شکل دهی گفتمانی که آزادی و عدالت را هم پیوند قرار دهد و مدنی تر و فراگیرتر کردن عرصه سیاست ورزی دموکراتیک و حقوق بشر گرا که مرزهای دموکراسی لایه بندی شده را فراتر ببرد، دو راهبرد خروج از این ضعفهاست. ...
همراه با یورو نیوز؛ میزگردی با شرکت رضا علیجانی و رجبعلی مزروعی 26 خرداد 1394 ...

انقلاب نامرئی ایران - جلد اول

منتشرشده در کتابها
پنج شنبه, 30 آبان 1392 ساعت 22:55
این کتاب سال هاست در وزارت ارشاد است و مجوز انتشار نگرفته است/  فهرست کتاب
دسترسی به کتاب
    -        ...

انقلاب نامرئی ایران - جلد دوم

منتشرشده در کتابها
چهارشنبه, 01 آبان 1392 ساعت 17:55
این کتاب سال هاست در وزارت ارشاد است و مجوز انتشار نگرفته است/ فهرست کتاب دسترسی به کتاب   -       ...

خاتمی و انتخابات

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 06:23
...
رضاعلیجانی معتقد است که نیروی تحول خواه ایران در حقیقت یک حرکت مدنی است نه انقلابی. به عقیده او در حرکت مدنی مذاکره ، گفتگو و تعامل هم وجود دارد. با این حال او اضافه می کند که بنظرش الان وقت مذاکره نیست. ...

به مردم جواب دهيد تا شرکت کنند

چهارشنبه, 07 اسفند 1387 ساعت 08:14
 من مخرج مشترك اين دوگرايش شرکت/ تحریم را درامري مي بينم كه امروز به عنوان مطالبه محوري مطرح شده و دوستان ملي ـ مذهبي ما نيز دراين باره يك برنامه حداقلي ارائه كرده اند... ...
مصاحبه‌ از مهسا امرآبادي/  شرکت یا عدم شرکت در انتخابات...
...
 درباره‌ی نقشِ خاتمی پس از سال هشتاد ویک/ مسیر آینده خاتمی قهر و انفعال و کناره گیری نیست، ایشان با اتکا به ۲۲ میلیون رایی که از مردم بدست آورده است، حرکتی رو به پیش، نه رو به کنار، خواهد داشت. ...