پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | Thursday, 18. October 2018
(سخنرانی کوتاه در کنگره وحدت چپ در کلن آلمان)  متن نوشتاری در صفحه داخلی... ...
رضا علیجانی را می توان از جمله پژوهندگان آرای شریعتی دانست که مومنانه و منتقدانه به سراغ شریعتی یکی از جوان ترین و در عین حال تاثیرگذارترین روشنفکران قرن رفته تا در یک مواجهه تاریخی و اندیشمندانه او را بازخوانی کند. این گفت و گو تلاشی است از انتقال این تجربه...   ...