يكشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | Sunday, 23. February 2020

جامعه شناسی تزویر در قرآن

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
شنبه, 13 تیر 1394 ساعت 19:02
سخنرانی به مناسبت ماه رمضان در جمعیت رحمان  پاریس سیزدهم تیرماه 1394 ...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول
صدای کلاس بخش دوم صدای کلاس بخش سوم     ...

متن، اثر، سند

منتشرشده در کتابها
سه شنبه, 11 شهریور 1393 ساعت 15:55
این کتاب منتشر نشده است / فهرست کتاب دسترسی به کتاب...        
...

نسل ما و قرآن(جمعیت رحمان پاریس-3)

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
پنج شنبه, 03 شهریور 1390 ساعت 05:02
...