شنبه، ۲۱ تير ۱۳۹۹ | Saturday, 11. July 2020
تفاوت اصلاح طلبی و سرنگونی خواهی و تحول طلبی در نحوه چینش این مولفه ها و سناریوی ترجیحی آنها برای ایجاد تغییر است.  ...