پنجشنبه، ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ | Thursday, 2. April 2020
تفاوت اصلاح طلبی و سرنگونی خواهی و تحول طلبی در نحوه چینش این مولفه ها و سناریوی ترجیحی آنها برای ایجاد تغییر است.  ...