پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹ | Thursday, 28. May 2020
 برنامه روبه رو شماره 50 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) http://www.manototv.com/videos/2007221/vid11018 ...
 پروسه تشکیل دولت – ملت در ایران اما همانند تولد «سوژه» در این سرزمین به صورت «ناقص‌الخلقه» بوده است...   ...