يكشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸ | Sunday, 26. May 2019

نیاز زمانه به چپ دموکرات، ملی، توسعه گرا

منتشرشده در مقالات سیاسی
پنج شنبه, 12 مرداد 1396 ساعت 18:22
  برخی آسیب های جریان چپ در ایران: نقص در «مبانی» تحلیلی؛«بحران مدل»؛ خطا در«تحلیل شرایط»؛ «شوک فروپاشی»؛ «تشتت و انقطاع»؛ «خطر پراگماتیسم افراطی و بی اصول». ...
رضا علیجانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که بخشی از عمرش را به سبب ترویج اندیشه های ملی-مذهبی در زندان گذرانده و امروز مجبور به ترک ایران شده است می گوید...(برای ادامه متن روی تیتر کلیک کنید)   ...
نسبت ملی-مذهبی ها با سوسیال - دموکراسی به نظرِ برخی از صاحب‌نظران، فعالین ملی و مذهبی بيش از حد وقت و انرژی خود را صرف نوآوری دینی می‌کنند و به مبارزه واقعی در عرصه اجتماعی، به ويژهِ طرح مطالبات طبقات و گروه‌‌های اجتماعی و اصناف مختلف کم توجه هستند. اين امر موجب شده است تا دینامیسم کافی در عملکردِ سياسی آنها نباشد و آنها روز به روز حاشیه‌ای‌تر بشو...