دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد(46)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
جمعه, 07 مهر 1396 ساعت 19:04
برنامه روبه رو شماره 46 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) https://www.manototv.com/videos/2007205/vid10863  ...
به طور کلی مجلس سه وظیفه‌ی اصلی و برخی وظایف فرعی دارد. به نظر می‌رسد وظایف کمیسیون زنان مجلس نیز در همین چارچوب قابل تصور و تحلیل باشد... ...

زن در متون مقدس جلد1 (متن بدون تفسیر)

منتشرشده در زن در متون مقدس
پنج شنبه, 13 آذر 1393 ساعت 20:28
فهرست مطالب دسترسی به جزوه
...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم     ...

زن در متون مقدس جلد4(زن در آئین هندو)

منتشرشده در زن در متون مقدس
دوشنبه, 10 آذر 1393 ساعت 19:42
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین هندو و زرتشت» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم                   ...

زن در متون مقدس جلد5 (زن در آئین زرتشتی)

منتشرشده در زن در متون مقدس
یکشنبه, 09 آذر 1393 ساعت 19:56
 مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین هندو و زرتشت» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم صدای کلاس بخش سوم                         ...
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم                           ...
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس                   ...
فهرست مطالب مطالب این جزوه، در  کتاب «زن در آیین مسیحیت» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم                 ...