چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | Wednesday, 3. June 2020

روش تحلیل تجسمی

منتشرشده در تیتز
شنبه, 14 آذر 1394 ساعت 21:19
به دعوت دوستان «رسام» مالزی چند جلسه درسگفتار در باره روش تحلیل سیاسی برگزار کردم. سعی کردم اندک اندوخته و تجربه ام را جمع بندی کرده و به صورت روش مند برای این عزیزان علاقه مند مطرح کنم.
شیوه «تجسمی» تحلیل، را از روش تحلیل «تفهمی» ماکس وبر در حوزه جامعه شناسی الهام گرفته ام که با مقداری بازسازی، برای تحلیل حوزه سیاسی به کار برده ام.
ت...