جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 7. August 2020

روحانی و جایگزینی رهبر

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
جمعه, 05 خرداد 1396 ساعت 07:12
نیو شا بقراطی- ساعت ششم- رادیو فردا- 5 خرداد 1396- شرکت مجید محمدی و رضا علیجانی- این انتخابات برای چهار سال نیست، برای چهل سال است! (بقیه داخل صفحه)
...