جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ | Friday, 10. July 2020

نُه نکته در باره نسبت مخالفان با قدرت های خارجی

منتشرشده در تیتز
شنبه, 02 شهریور 1398 ساعت 09:22
تعبیر «خارجی» طیف وسیعی از جامعه مدنی و نهادهای مستقل، احزاب و جریانات سیاسی، رسانه ها، پارلمان ها، دولت ها، موسسات وابسته به دولت ها، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و ... را در برمی گیرد/ یک شاخص کلیدی «ماهیت رابطه» است. این رابطه گاه بر اساس «حمایت»است و گاه بر اساس «دخالت»/ همکاری با سرکوبگران و فاسدان و جنایتکاران داخلی نیز به همان اندازه همراهی و ه...