شنبه، ۳ فروردين ۱۳۹۸ | Saturday, 23. March 2019

ایرانِ پرادعا و کم توان مایه عبرت دیگران؟

منتشرشده در مقالات سیاسی
سه شنبه, 19 بهمن 1395 ساعت 21:45
ترامپ وقتی در امور داخلی نتواند به وعده هایش عمل کند و نتواند در سطح جهانی نیز موفقیتی بدست بیاورد؛ آن گاه به شدت مستعد این خواهد شد که با حمله به کشوری ضعیف همه ضعف هایش را جبران کند. مردم ولو منتقدش در داخل و خارج از مرزهایش را در برابر عملی انجام شده قرار دهد و آنها را در پشت خود به صف کند. ...