يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

از تغییر باورها و کلیشه های مان نگریزیم

منتشرشده در تیتز
یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 20:00
نقدی بر بعضی رویکردهای اصلاح طلبی و سرنگونی طلبی/ در هفته های اخیر بعد از طرح مبحث «خیابان» در زیتون و «تعامل یا قطبی سازی؟»در «روبرو»، با برداشتها و نقدهای شگفت انگیزی مواجه شدم: یکی از سوی بعضی اصلاح طلبان و دیگری از سوی برخی سرنگونی طلبان.با مبحث «پارادایم» توماس کوهن بهتر می توان این ارتباط ناموفق را فهم کرد. ما انسانها معمولا در چارچوب ان...