شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ | Saturday, 10. April 2021

روس‌ها بیخ گوش اطلاعات سپاه

منتشرشده در تیتز
یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399 ساعت 11:54
نتیجه کند و کاو در رسانه‌های اطلاعات سپاه تاثیرگذاری شگفت انگیز داده های امنیتی روس ها را نشان می دهد. بعضی از این تشابهات ممکن است اتفاقی و ناشی از ساختار استبدادی دو حکومت باشد. اما در اکثر موارد ناشی از ارتباط بسیار نزدیک امنیتی بین سپاه و نهادهای امنیتی روسی است/ حاکمان ایران چنان مسیر نادرست و ضد ملی‌ای را در سیاست خارجی پیموده اند که کمترین د...