يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021
توهمات سیاسی- امنیتی در ضدیت با یک طرح  ...

«زنان» در آراء علی شریعتی

منتشرشده در مقالات فرهنگی
پنج شنبه, 01 تیر 1396 ساعت 09:04
پژوهش در باره آراء شریعتی در باره زنان برایم بسیار شگفت انگیز بود. اصلا فکر نمیکردم با این گستردگی و ژرفا به این مسئله پرداخته باشد. علیرغم «کورجنسی» نواندیشی دینی ایرانی نسبت به نواندیشان دیگر کشورها؛ جریان چپ مذهبی در ایران و به خصوص دکترشریعتی، کارنامه بسیار مثبت تری دارد. ...

جایگاه زنان در ادیان 4

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 01 مهر 1394 ساعت 23:03
کارشناسان برنامه‌: گلاله‌ کمانگر، الاهه‌ بقراط، فواد صابران، مهرداد درویش پور، حسن مکارمی و رضا علیجانی ...

جایگاه زنان در ادیان 3

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 25 شهریور 1394 ساعت 22:58
کارشناسان برنامه‌: گلاله‌ کمانگر، الاهه‌ بقراط، فواد صابران، مهرداد درویش پور، حسن مکارمی و رضا علیجانی ...

جایگاه زنان در ادیان 2

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 18 شهریور 1394 ساعت 22:53
کارشناسان برنامه‌: گلاله‌ کمانگر، الاهه‌ بقراط، فواد صابران، مهرداد درویش پور، حسن مکارمی و رضا علیجانی ...

جایگاه زنان در ادیان 1

منتشرشده در صدا و تصویر فرهنگی
چهارشنبه, 11 شهریور 1394 ساعت 22:47
کارشناسان برنامه‌: گلاله‌ کمانگر، الاهه‌ بقراط، فواد صابران، مهرداد درویش پور، حسن مکارمی و رضا علیجانی ...
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم                           ...
مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین یهود» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس                   ...
فهرست مطالب مطالب این جزوه، در  کتاب «زن در آیین مسیحیت» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم                 ...
فهرست مطالب مطالب این جزوه، در  کتاب «زن در آیین مسیحیت» منتشر شده است دسترسی به کتاب صدا ی کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم   ...