دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021
توهمات سیاسی- امنیتی در ضدیت با یک طرح  ...
برنامه روبه رو شماره 54 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) https://www.manototv.com/videos/2007233/vid11158 ...
یکی از ترفندهای کلیشه ای بازجویان برای شکستن متهمان سیاسی علاوه بر نگه داشتن در انفرادی؛ این است که با جملاتی گوناگون چنین القاء کنند که وی درسه کنجی افتاده است و «همه او را فراموش کرده اند». ...
فرین عاصمی- رادیو فردا- برنامه ساعت ششم- با شرکت آقایان اردشیر امیرارجمند و رضا علیجانی ...
حمید فاطمی- رادیو فردا - برنامه دیدگاه ها - با شرکت آقایان رضا معینی، علی علیزاده و رضا علیجانی  ...

فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و اجتماعی هم می‌شود

منتشرشده در تیتز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 ساعت 07:35
اتحاد برای ایران - محمد حیدری/ گفتگو با رضا علیجانی درباره نسبت سیاست و حقوق‌بشر: قدرت و سنت مانع حقوق بشر/ فعال حقوق‌بشر در همه جای جهان، در عمل، در برابر دو عرصه اصلی ناقض حقوق‌بشر قرار خواهد گرفت: قدرت و سنت. وی وقتی با نقض این حقوق توسط قدرت مواجه می‌شود، پایش به سیاست گشوده خواهد شد. هم چنین ممکن است وی در جایی مبارزه کند که سنت‌ها و فرهنگ مو...
بیانیه‌های اعتراضی سیاسی معمولاً با امضای چند صد نفرمنتشر می‌شود. اما در اسفند ماه ۹۲طوماری با امضای “چهل هزار” کارگر منتشر شد که خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۳ بود. جمع “هماهنگ کنندگان” این طومار شش نفر بودند... ...

نگاهی به نقض حقوق بشر در ایران

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
دوشنبه, 24 خرداد 1395 ساعت 23:10
نگام - گفتگو با رضا علیجانی - 24 خرداد 1395 ...

نجوای حقوق بشری درگوش حاکمان نباید هیچ گاه تضعیف شود!

منتشرشده در تیتز
دوشنبه, 16 فروردين 1395 ساعت 11:34
حاکمان امنیتی- نظامی پرونده های سیاسی و عقیدتی همیشه باید از حساسیت های حقوق بشری افکار عمومی جهانی و نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.به هیچ بهانه و یا حتی دلیل واقعی، اما فرعی؛ نباید این اصل مهم نقض شود. هر گونه تضعیف صدای حقوق بشری علیه نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی، خواسته و ناخواسته خدمت به سرکوب و شکنجه و نقض حقوق انسان های بی...

نقض «نیابتی» حقوق بشر

منتشرشده در مقالات سیاسی
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 19:03
این خودحق‌پنداری ها و رفتارهای ویژه اینک در قالب دو مذهب بزرگ منطقه و دو زیرشاخه اسلام صورت‌بندی می‌شود. هر چند اگر نیک بنگری نزاع بر سر قدرت و ریاست بر سیاست و اقتصاد منطقه را در زیر این کشمکش آشکارا خواهی دید. ...