پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | Thursday, 18. October 2018
راز مداومت و امیدواری شاه حسینی در تمامی عمرش چیست؟ عشق. او دو عشق بزرگ داشت: مردم و مصدق. همین کافی بود برای یک عمر تلاش بی توقف و یاس و رکود. ...