دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹ | Monday, 25. May 2020

تغییرات چهار قرن در چهل سال!

منتشرشده در تیتز
شنبه, 27 خرداد 1396 ساعت 09:18
سرکوب و زندان دهه شصت چشم من را به رمانتیسیسم مبارزاتی مان باز کرد. مشی آگاهی بخش اصلا با کار مخفی معنا ندارد/ سحابی اندیشه چپ اقتصادی را در تجدید نظری استعلایی با نظریه توسعه گره زده بود/نگاه تک بعدی تغییر از پایین اینک در من به نگاه ترکیبی حرکت از بالا (اصلاحی) و از پایین (مدنی) تغییر کرده/هسته سخت اندیشه های نسل من یک جابجایی گفتمانی از نوعی نگا...

نیاز کنونی به محفل های مطالعاتی – مبارزاتی

منتشرشده در مقالات سیاسی
دوشنبه, 22 اسفند 1390 ساعت 10:49
(چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند) امروزه نیروهای فعال و آزادشده اما منفرد و متفرق حاضر در صحنه روند دموکراتیزاسیون در ایران نیازمند هم‌یابی و ارتباط منظم و مستمر و تشکیل  جمع های  فکری – حرکتی و حضور بزنگاهی مبتنی براصل  بقا و اصل تطابق بود و نمود‌اند. ...

جنبش زنان، جنبشي مستقل و مرتبط

منتشرشده در مقالات سیاسی
یکشنبه, 24 مهر 1384 ساعت 09:18
 برخلاف برخي آموزه‌هاي فكري – استراتژيك نهفته در فرهنگ روشنفكري دهه‌هاي گذشته جامعه ما، نبايد طرح و پيگيري مطالبات زنان، به تمامي به سرنوشت پيگيري مطالبات عام و مشترك (بين زنان و مردان تحت ستم) موكول شود...
...
   هر تفكر يا گرايشى براى اثرگذارى عميق، گسترده و برگشت ‏ناپذير اجتماعى نيازمند سه مؤلفه اساسى و سه بعد رهايى‏ بخش است: تئورى - حركت - تشكيلات. ...