جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ | Friday, 10. July 2020
غالب مردم ایران و اکثریت نیروهای سیاسی متنوع و بعضا معارض یکدیگر در نفی خشونت و هراس از چرخه خشونت همداستان اند. ...

سهم ادیان مختلف در تروریسم

منتشرشده در فیسبوک
یکشنبه, 20 دی 1394 ساعت 11:39
...

غم های پاریس و بغداد و سنجار

منتشرشده در فیسبوک
شنبه, 23 آبان 1394 ساعت 10:06
...