دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021
جواد کورشی- رادیو فردا- واکنش چند نماینده مجلس به مرگ کاووس سیدامامی- 27 بهمن 1396 در گفتگو با رضا علیجانی -  ...
هر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است. هم فرد به فرد باید آنها را له کرد و هم فکر و هم جریان شان را. این سه موضوع بازجو را به سمتی می برد که به کندوکاو در حوزه خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژه اش و هزارتوی درون و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد. ...

چند کلمه با آقای بازجو

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 19:24
آیدا قجر- ایران وایر/ رضا علیجانی: چند کلمه با آقای بازجو/ ششم اردیبهشت 1395 ...
آیدا قجر-گفت و گو با رضا علیجانی درباره اتهام عجیب نرگس محمدی ...
 شناسنامه و فهرست‌ مطالب دسترسی به کتاب - ...