دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

جدال «راهبرد»ها را جانشین جدال «آرزوها» کنیم

منتشرشده در تیتز
یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 22:10
  سیاست ورزی از طرح  آرزوها شروع نمی شود، بلکه از«چگونگی» رسیدن به آنها آغاز می گردد. و نامش هست «راهبرد» نه «هدف گذاری». داستان زنگوله و معمای انداختن آن به گردن گربه مثال آموزنده ای است/ شعار و آرزوی «انتخابات آزاد» وجوه راهبردی و انضمامی بیشتری از دیگر  آرزوها برای هم اندیشی و برنامه دار کردن دارد. همچنین استعداد بالاتری برا...