جمعه، ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ | Friday, 10. April 2020
غالب مردم ایران و اکثریت نیروهای سیاسی متنوع و بعضا معارض یکدیگر در نفی خشونت و هراس از چرخه خشونت همداستان اند. ...
همگان باید از رفراندوم اقلیم درس بگیرند: کردهای عراق، کردهای ایران؛ فعالان سیاسی و مدنی و حکومت ایران. در درس آموزی آخری ناامیدتر از بقیه هستم! ...
برنامه روبه رو شماره 52 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) https://www.manototv.com/videos/2007227/vid11088   ...

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد(46)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
جمعه, 07 مهر 1396 ساعت 19:04
برنامه روبه رو شماره 46 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) https://www.manototv.com/videos/2007205/vid10863  ...

نگاه ملی به مذاهب و اقوام

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
دوشنبه, 27 شهریور 1396 ساعت 18:50
محمودی- برنامه منشور؛ شبکه جهانی نور- مهدی نخل احمدی ( عضو هیئت مدیره مرکز بین المللی سنی یار) - رضا علیجانی (نواندیش دینی و فعال ملی مذهبی) - دوشنبه ۲۷ شهریور ...
اگر روحانی رو به مردم بایستد؛ اهل تسنن یک جمعیت پرشمار و موثر در همبستگی و امنیت ملی در کشورند.جدا از اینکه اهل سنت ایرانی در پیروزی وی در هر دو دوره نقش تعیین کننده ای داشته اند/ «نیاز»ی راهبردی برای توجه  بیشتر به زنان و اهل سنت در ساختار قدرت در ایران وجود داشته و دارد. غیر از «نیاز» این «حق» مسلم آن ها نیز هست. چه با زبان مصلحت و چه با زبا...

قومیت‌ها و انتخابات

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 10:23
رضا ولی زاده- رادیو فردا- انتخابات و اقوام- با شرکت: عبدالستار دوشوکی (رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن) کریم عبدیان (تحلیلگر سیاسی اهوازی مقیم آمریکا) و یوسف عزیزی بنی طرف (نویسندۀ عرب اهل سوسنگرد و مقیم لندن)، همن سیدی (تحلیلگر مسائل کردها) و جمال پورکریم(مجری تلویزیون کُردزبانِ تیشک در پاریس)، دکتر نورالدین پیرموذن(نمایندۀ شهر اردبیل، نمین و ...
شبکه جهانی نور- گفتگو در باره اعدام عده ای از اهل سنت در ایران با رضا علیجانی ...

نگاهی به آسیب های اجتماعی در ایران

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
یکشنبه, 23 خرداد 1395 ساعت 22:42
پویا عزیزی - برنامه کنکاش -بررسی آسیب های اجتماعی با شرکت رضا حاجی حسینی و رضا علیجانی - 23 خرداد 1395 ...
صفحه دو بی بی سی _ با حضور آزاده کیان و رضا علیجانی _ 18 خرداد ماه 1395 ...