پنجشنبه، ۶ تير ۱۳۹۸ | Thursday, 27. June 2019

اعتصاب ها به کدام سو خواهد رفت؟

منتشرشده در مقالات سیاسی
دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 12:45
میدان عمل اعتراضی از دو جنبه دارای اهمیت است. هم از منظر سیاست زندگی و هم از منظر سیاست رهایی.  ...