پنجشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | Thursday, 22. August 2019

از تغییر باورها و کلیشه های مان نگریزیم

منتشرشده در تیتز
یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 20:00
نقدی بر بعضی رویکردهای اصلاح طلبی و سرنگونی طلبی/ در هفته های اخیر بعد از طرح مبحث «خیابان» در زیتون و «تعامل یا قطبی سازی؟»در «روبرو»، با برداشتها و نقدهای شگفت انگیزی مواجه شدم: یکی از سوی بعضی اصلاح طلبان و دیگری از سوی برخی سرنگونی طلبان.با مبحث «پارادایم» توماس کوهن بهتر می توان این ارتباط ناموفق را فهم کرد. ما انسانها معمولا در چارچوب ان...

درس هایی از تجارب «گذار» در کشورهای مختلف جهان

منتشرشده در تیتز
چهارشنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 21:27
با بررسی  گذارهای اتفاق افتاده شاید بتوان به پنج نوع گذار اشاره کرد:یک-گذار از طریق فروپاشی درونی (مانند شوروی)؛ دو- گذار از طریق معامله در بالا: در این گذار نیروهای میانه رو درون قدرت نقش آفرین اصلی هستند. هانتینگتون معتقد است بیشترین گذارها در موج سوم دموکراسی (16 مورد از 35 مورد) از این طریق صورت گرفته است(نمونه های شیلی و اسپانیا و مج...
نقدی بر نقد مصطفی تاجزاده بر دهه اول انقلاب ...
آیا علت اصلی کشیده شدن ترمز حسن روحانی اطلاع وی از نتایج تحقیق در پرونده مرگ هاشمی نیست؟  ...

«تحول خواهی» چیست؟

منتشرشده در تیتز
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 ساعت 09:05
از منظر تحول خواهان شروع بحث سیاست از اینکه حکومت بماند و اصلاح شود یا اصلاح ناپذیر است و باید برود، نیست. آنان از منظر زندگی مردم به سیاست می نگرند/ هدف تحول خواهان گذار تدریجی از استبداد دینی به حکومتی دموکراتیک و جدایی دین و دولت و رفع تبعیض همه جانبه با استفاده ازهمه ابزارهای موثر است. سیاست ورزی موکول به یک ابزار(انتخابات و یا انقلاب مردمی) نی...
حق فعالیت برای همگان باید به صورت یک مطالبه عمومی دربیاید! ...
برنامه روبه رو شماره 61 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) https://www.manototv.com/videos/2009331/vid11385   ...
برنامه روبه رو شماره 55 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه) https://www.manototv.com/videos/2007239/vid11257 ...

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد(35)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی
جمعه, 23 تیر 1396 ساعت 15:56
برنامه روبه رو شماره 35 تلویزیون من و تو با شرکت ...(بقیه در داخل صفحه)   https://www.manototv.com/videos/98584/vid10490 ...

تغییرات چهار قرن در چهل سال!

منتشرشده در تیتز
شنبه, 27 خرداد 1396 ساعت 09:18
سرکوب و زندان دهه شصت چشم من را به رمانتیسیسم مبارزاتی مان باز کرد. مشی آگاهی بخش اصلا با کار مخفی معنا ندارد/ سحابی اندیشه چپ اقتصادی را در تجدید نظری استعلایی با نظریه توسعه گره زده بود/نگاه تک بعدی تغییر از پایین اینک در من به نگاه ترکیبی حرکت از بالا (اصلاحی) و از پایین (مدنی) تغییر کرده/هسته سخت اندیشه های نسل من یک جابجایی گفتمانی از نوعی نگا...