پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹ | Thursday, 28. May 2020

اندر خصایص سیاست‌ورزی غیراخلاقی در زمانه ما

منتشرشده در تیتز
یکشنبه, 30 خرداد 1395 ساعت 09:21
جاه‌طلبی ام‌المفاسدی است که بیشتر هنجارشکنی‌های اخلاقی در سیاست از آن نشات می‌گیرد. فرد جاه‌طلب برای رسیدن به مقصود خود چه در ساخت بزرگ قدرت و چه در بسترهای کوچک‌تر آن، به آب و آتش می‌زند. جاه‌طلبی نزدیک‌ترین فاصله را برای تخریب و حذف نه تنها نیروی مقابل خود بلکه حتی رقبای داخلی خود با شیوه های غیراخلاقی دارد// شاید حسادت، باورنکردنی‌ترین خصلت جاه ...

حساسیت بر «روش» در منش

منتشرشده در مقالات سیاسی
پنج شنبه, 22 مرداد 1394 ساعت 21:57
اگر چشم و گوش جامعه ما عادت کند که «حق افراد ناحق» را هم به رسمیت بشناسد قدمی بزرگ در راه دموکراتیزاسیون ملی به پیش برداشته خواهد شد؛ هم چنین قدمی جدی در مسیر اخلاقی شدن سیاست در عصر «سقوط اخلاقی»‌های بزرگ خواهد بود که گاه از سوی برخی کارشناسان به خطر فروپاشی اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود . ...

چهار سال گذشت از نبودن «هدی»

منتشرشده در تیتز
پنج شنبه, 21 خرداد 1394 ساعت 06:19
در درون هدی چه گذشت که به این تصمیم رسید. برای او نفس اعتراض مهم بود نه نتیجه اش. و این اخلاق «وظیفه گرا» ست و نه اخلاق «نتیجه گرا». و بالاتر از آن؛ اگر در آن لحظه زلزله ای می آمد و کل آدمیان کره زمین را نابود می کرد و تنها او یک نفر زنده می ماند؛ هدی باز همین اعتراض را می کرد. می خواست در درون خودش و با وجدان خودش کنار بیاید؛ هاله را مظلومانه کشتن...
آیت‌الله منتظری نشان داد که مرزهای اخلاقی رئال پلیتیک و پراگماتیسم سیاسی کجاست... ...

کجایند مردان بی‌ادعا؟

منتشرشده در مقالات سیاسی
یکشنبه, 29 تیر 1393 ساعت 23:28
«محاسبه گری» که در یک فضای مجرد و انتزاعی ممکن است به نظر چندان منفی یا حداقل مشکل ساز به نظر نرسد و حتی برخی آن را مثبت هم بدانند؛ اما در جامعه‌ای که حکومتی نفتی و اقتدارگرا، «عرصه عمومی»‌اش را پر خطر کرده استِ؛ به عنوان یک عامل بازدارنده در روند دموکراتیزاسیون که نیازمند رهروانی فداکار و اهل هزینه دادن است، عمل خواهد کرد. ...

بزرگ تر از بحران اقتصادی

منتشرشده در مقالات سیاسی
دوشنبه, 02 تیر 1393 ساعت 20:37
اعتراف می‌کنم که مدتی است دیگر از خواندن و شنیدن این نوع جعلیات وقیحانه که به قول میرحسین موسوی به چشمانت خیره می‌شوند و دروغ می‌گویند، آن چنان خشمگین نمی‌شوم.... ...

ایمان بیاوریم به حساسیت هدی بر «منش»

منتشرشده در مقالات سیاسی
جمعه, 23 خرداد 1393 ساعت 23:37
هدی صابر هم در دوستی با «منش» بود و هم در اختلاف و حتی در تعارض و این امر، از همان نکته «ظریف» عدم فاصله‌گذاری بین عمل‌گرایی و اخلاق‌گرایی او ناشی می‌شد. ...

خطری که همه ما را تهدید می کند

منتشرشده در مقالات سیاسی
جمعه, 12 ارديبهشت 1393 ساعت 23:46
مردم، حکومت و روشنفکران و مخالفانِ همان حکومت، گاه از دردهای مشترکی رنج می‌بریم!   ...
درباره‌ي درگذشت احمد صدر حاج سید جوادی   ...