يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021
بعد از انتخابات آقایان صدر حاج سیدجوادی، مهندس سحابی و دکتر یزدی در بیانیه 26 خرداد خود به کودتای انتخاباتی اعتراض کردند و اولین افرادی بودند که حاکمیت را به خیانت در امانت و امید مردم متهم و عدالت رهبری را مخدوش اعلام کردند. ...

شریعتی؛ راه یا بیراهه؟

منتشرشده در کتابها
جمعه, 31 شهریور 1385 ساعت 15:36
شناسنامه و فهرست کتاب
دسترسی به کتاب ...