دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday, 29. November 2021

تیتز (71)

امید یا ناامیدی در مذاکرات هسته ای

پنج شنبه, 10 مهر 1393 ساعت 07:37

Hastei

در مسئله هسته‌ای، ملت ایران دارد هزینه جاه‌طلبی و بی‌ کفایتی قدرتمندان جمهوری اسلامی و جریان راست و راست افراطی حاکم بر ایران از یک سو، و زیاده‌خواهی و گسترش‌طلبی قدرتمندان غربی "راست و راست افراطی جهانی" از سوی دیگر را می‌دهد.

 طرفین مذاکره در مرحله اخیر ظاهرا تفاسیر متفاوتی از آن به دست می‌دهند. عراقچی می‌گوید: "دو طرف هنوز در مسائل کلیدی نتوانسته‌اند به راه‌حل‌های قابل قبول دست یابند". وندی شرمن (دستیار وزیر امور خارجه آمریکا و عضو ارشد هیات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای) می‌گوید: "ما پیشرفت داریم، هر چند هنوز هم چند تصمیم مهم باید اتخاذ شود".