دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

آیا مردم بدی های هاشمی را به خوبی هایش خواهند بخشید؟

منتشرشده در تیتز یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 08:32

hashem(تصویر دیدار هاشمی با خانواده زندانیان سیاسی پس از خرداد 88 را نشان می دهد)/ خبر مرگ هاشمی غافلگیر کننده بود. اولین چیزی که به ذهنت میرسد این است که حیف! چه نقش ها که می توانست ایفا کند و چه اسرار که با خود برد. آیا مرگ ناگهانی اش هم بخشی از این اسرارخواهد بود؟

هاشمی «عصاره» زشت و زیبای کلیت جمهوری اسلامی بود: تجدید نظر مستمر اما با یک سئانس تاخیر(تاخیری با هزینه های گزاف)؛ ترجیح مصلحت نظام بر مصلحت مردم و ایران؛ سیاست ورزی پشت صحنه و سکوت وعقب نشینی های گهگاهی و ناگهانی وقتی توازن قوا را به نفع خود نمی بیند...

خبر مرگ هاشمی غافلگیر کننده بود. اولین چیزی که به ذهنت میرسد این است که حیف! چه نقش ها که می توانست ایفا کند و چه اسرار که با خود برد. آیا مرگ ناگهانی اش هم بخشی از این اسرارخواهد بود؟

هاشمی «عصاره» زشت و زیبای کلیت جمهوری اسلامی بود: تجدید نظر مستمر اما با یک سئانس تاخیر(تاخیری با هزینه های گزاف)؛ ترجیح مصلحت نظام بر مصلحت مردم و ایران؛ سیاست ورزی پشت صحنه و سکوت وعقب نشینی های گهگاهی و ناگهانی وقتی توازن قوا را به نفع خود نمی بیند.

او نقش توازن بخش (بالانسر) فراوانی در درون ساختار قدرت داشت. به خصوص پس از آن که دیگر جریانات موثر در سیاست در ایران یک به یک حذف شده و یا به حاشیه رانده شدند. او نزدیکترین و مورد اعتمادترین فرد به آیت الله خمینی بود. نفوذی در میان نیروهای قدیمی تر سیاست ورز در زمان شاه و به خصوص روحانیون قدیمی تر و ریشه دارتر داشت. این نفوذ (علیرغم حذف تدریجی پایگاه هایش در سپاه و دیگر نهادهای بخش انتصابی) به او موقعیتی خاص و حریم امنی ویژه می داد. موقعیتی که می توانست از ناطق نوری درون بیت تا حسن روحانی بینابین تا خاتمی و اصلاح طلبان را به هم بپیوندد و سمت گیری کلی اش مورد حمایت بخشی از تحول طلبان مسالمت جو و طبقه متوسط فرهنگی (و حتی اقشار کم درآمدتری که با سیاست های بیت قدرت همسو نیستند و نمی خواهند هزینه های بلندپروازانه این سیاست ها را بپردازند)؛ قرار گیرد. بدین ترتیب در لحظه این خبر ناگهانی نوعی ابهام و یاس مقطعی در آنها بوجود می آورد و خیال بیت قدرت و دلواپسان را راحت می کند.

جای خالی او و نقشی که در راس جبهه اعتدال/ اصلاح در درون قدرت ایفا می کرد را دیگر نمی تواند یک نفر ایفا کند و به سان تیمی که یک بازیکن کم دارد شاید باعث تلاش بیش از پیش در دیگران برای جبران این نقصان شود. همان طور که بعدا جای خالی رفیق دیرین هاشمی که اینک در موقعیت رهبری (و موضع مستمرش در تسویه و حذف او) قرار گرفته را نمی تواند یک نفر پر کند.

هاشمی رفت و بخش مهمی از صندوق اسرار سینه اش حداقل تا کنون برای افکار عمومی مکتوم باقی مانده است.مسائل پشت صحنه در باره جنگ؛ اعدام های 67؛ برکناریa آیت الله منتظری؛ برخی ماجراجویی ها در سیاست خارجی و ...

هاشمی از جلوگیری از نضج گیری تلاش برای تقلب در انتخابات سال 76 به تدریج تغییر جهت هایی در سیاست داخلی داد تا انجا که به همراهی با جنبش سبز رسید؛ آیا افکار عمومی ایرانیان بدی های هاشمی را به خوبی هایش خواهد بخشید؟

بی بی سی 18 دی ماه 1395