يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

توضیحی در باره کلاس زن در متون مقدس

 

برخی از این جزوات به صورت کتاب نیز منتشر شده است. جزوات 6 و 7 و 18 به صورت کتاب زن در آیین یهود (زن در متون مقدس جلد دوم) و جزوات 8 و 9 و 19 به صورت زن در آیین مسیحیت (زن در متون مقدس جلد سوم) منتشر شده که در بخش کتاب ها قابل دسترسی هستند. .

جزوات  4 و 5 و17 نیز تحت عنوان زن در آیین هندو و زرتشت (زن در متون مقدس جلد اول)، توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، برای کسب مجوز انتشار از سال 89 به وزارت ارشاد ارائه شده که تا کنون مجوز نشر دریافت نکرده است.قرار بود زن در آیین اسلام  که شامل بقیه جزوات کلاس بود نیز به صورت سه جلد کتاب بعدی منتشر شود که باعدم صدور مجوز برای کتاب اول این امر نیز متوقف مانده است.