شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ | Saturday, 10. April 2021

زن در متون مقدس جلد 9 (زن در آئین مسیحیت - بخش دوم)

jeldmasih2فهرست مطالب

برخي ويژگي‌هاي آيين مسيحيت

تعدد دوصدايي‌ها 

پيام عشق و محبت (غلبه محبت بر عدالت)

پولس؛ پيامبر دوم و فرهنگ‌سازترين رسول مسيحيت

مسيحيت

رسميت نهاد ديني

سازماندهي و تمرين كار جمعي

كمرنگي مسئوليت كلان سياسي – اجتماعي

نظريه سياسي آيين مسيحي

تجربه ناموفق نفي شريعت

زن در آيين مسيحيت

تحليل واژگاني

ميتولوژي خلقت

                زن براي مرد 

                حوا مسئول گناه اوليه و گناهكاري تاريخي انسان

نگاه عمودي و سلسله‌مراتبي به زن

زن نماد و تمثيل شر در جهان

زن و مرد فرزندان خدا (همه خانه‌خدايند)

چشم‌انداز تساوي‌جويانه نبوت همگاني (زنان و مردان)

نگاه انساني به خطاكاران

زنان در پيرامون عيسي

سخت‌گيري بر ازدواج و ترجيح تجرد

سخت‌گيري و تلقي تابويي از طلاق  

بدبيني و تبعيض پولس و كليسا در باره زنان

كمرنگي تأكيد بر پسران

عدم تصوير جنسيت‌محور از زنان

احترام به مادر و پدر

تصوير زنان در متن

حمايت از بيوه‌زنان

عدم ذكر زنان در كنار و همپاي مردان

عدم برخورد هديه‌- فديه‌اي با زنان

زن در خانواده

                ترجيح تجرد بر ازدواج

                تقسيم نقش خانوادگي

                دفاع از حقوق جنسي زنان

                محدودسازي و نفي چند همسري

                طلاق

                ارث

                حجاب

                 برخورد اخلاقي و حمايت حقوقي و عاطفي از زنان   

                جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين مسيحي در باره زنان

                جمع‌بندي (تأثيرگذاري رفرم؛ در عين غلبه ضدرفرم بر رفرم)

                ضميمه: متن بدون تفسير

دسترسی به کتاب