شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ | Saturday, 10. April 2021

زن در متون مقدس جلد 7 (زن در آئین یهود- بخش دوم)

jeldyahood2فهرست مطالب

 • احترام به مادر ( و پدر)
 • حمايت شديد از بيوه‌زنان
 • عدم ذكر زنان در كنار و همپاي مردان
 • مذكرگرايي
 • برخي محدوديت‌ها و تبعيضات جنسي
 • زنان ضعيفه‌اند
 • تصوير زنان در متن
 • نگاه تابويي و سخت‌گيرانه به طلاق (و به ويژه زن مطلقه)
 • نگاه تابويي به برخي امور بهداشتي
 • زن در خانواده
 •     برخورد مثبت با ازدواج
 •     اجازه دختر براي ازدواج
 •     برخي ازدواج‌هاي منسوخ‌شده
 •     حساسيت‌شديد روي ازدواج‌هاي قومي
 •     خويشكاري و نقش زنان در خانواده
 •     رياست مرد بر خانواده
 •     چندهمسري (پلي‌گامي)
 •     ازدواج (و زن) درجه دوم (پيله‌گش)
 •     برخي اقدامات حمايتي از زوج‌هاي جوان
 •     برخي اقدامات حمايتي از زنان
 • طلاق
 • ارث
 • حجاب
 • زن موضوع هديه و معامله
 • برخي قوانين سخت‌گيرانه و خشن در رابطه با زنان
 • عدم تصوير و تأكيد آشكار جنسي
 • تملك و كنيزي دختران اسير
 • ادبيات عامه‌گرا (تمثيل فاحشه)
 • شادي
 • برخورد اخلاقي و حمايت حقوقي و عاطفي از زنان
 • جمع‌بندي: صداي غالب كدام است؟ وظيفه روشنفكران يهودي چيست؟
 • بر نبي‌هاي مردمي بني‌اسرائيل درود بفرستيم
 • جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين زمانه آيين يهود در رابطه با زنان
 • ضميمه: متن بدون تفسير (كتاب مقدس – تنخ)

دسترسی به کتاب