دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

زن در متون مقدس جلد 18 (میز گرد زن در آیین یهود)

 jeldmizyahood

فهرست مطالب

 ميزگرد زن در آيين یهود

با حضور دكتر حمامی، مهندس آبایی و رضا عليجاني

پرسش و پاسخ

جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين‌هاي گوناگون در رابطه با زنان


دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس