يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

زن در متون مقدس جلد 17(میزگرد زن در آیین زرتشتی)

 jeldmizzartosht

فهرست مطالب

 ميزگرد زن در آيين زرتشتی

با حضور دكتر اردشیر خورشیدیان، دکتر شهلا لاهیجی رضا عليجاني

ضمیمه: نامه انجمن موبدان تهران

جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين‌هاي گوناگون در رابطه با زنان


دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس