شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد16(زن در اسلام؛7/برتری مردان با اصلاحاتی به نفع زنان/ علی، عمر و زنان/ زنان؛ مدفون در تاریخ مذکر)

 Jeld16

فهرست مطالب

عمر، علي و زنان

زنان و محمد (محصول و نتايج آموزه‌ها و اصلاحات رسول)

عدم استرداد زنان پناهنده

فعاليت شگفت‌انگيز و همه جانبه زنان؛ مدفون در «تاريخ مذكر»

جمع‌بندي بحث زن در اسلام

هاله‌زدايي با روش «تاريخي – الهامي»

طبقه‌بندي سه‌گانه بحث زن در قرآن

تفوق مردان؛ با اصلاحاتي به نفع زنان

آيا پيامبر در مدينه دچار چرخش و عقب‌گرد شد؟

ضرورت برخورد پژوهشي و منصفانه با زندگي شخصي و رفتار پيامبر با زنان

جدول نكات اين زمانه و نااين‌زمانه زن در اسلام

همراهي رفرم و ضدرفرم در تاريخ و فرهنگ مسلمانان

برخورد سنتي‌ها، رفرميست‌ها و نوانديشان مذهبي با مسئله زنان

نقش پروتستان‌ها در جنبش‌هاي فمنيستي

نكاتي درباره نهضت بيداري زنان درايران

پروژه اصلاح شريعتي، پس از شريعتي:

نگاه به متن؛ تاريخي – الهامي / نياز به دين؛ وجودي – اجتماعي

ضرورت «بازسازي» (نه «بازخواني») مفاهيم ديني، در يك شاكله جديد

مسئله، «انسان» است (نگاه تعاملي نه تقابلي به رابطه زن و مرد)

مردان ضدزن: نفس راحتي كشيديم!

پرسش و پاسخ

ضميمه 1– طبقه‌بندي موضوعي آيات قرآن‌ (بر اساس اشتراك محتوا و مضمون)

ضميمه 2- سير آيات زن بر اساس سال نزول

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس