شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد15(زن در اسلام؛6/حجاب؛ پرده، مقنعه، نقاب)

 Jeld15

فهرست مطالب

برخي توضيحات و اصلاحات لغوي حجاب

 آيات حجاب

خانه‌نشيني

 پرده‌نشيني

فشرده آيات حجاب

 بحث نقاب (بررسي آراي دو نمونه: مودودي و قرضاوي)

زنان و مسئله خروج از خانه

 منع اختلاط (نگاه، صدا، دست دادن و...)

سنت حجاب، سنتي عام در حوزه‌هاي فرهنگي و تمدني مختلف

 شش سؤال براي بررسي عميق‌تر بحث حجاب

1 - آيا اساسا احكام ديني دليل و فلسفه‌اي قابل فهم دارند يا خير؟

2 - آيا در برخورد مرد و زن فقط جسم‌ها مطرح‌اند؟

3 - آيا حكم پوشش زنان برخاسته از يك امر ذاتي است يا امري موقعيتي و فرهنگي و عرفي و يا هر دو؟    4 - آيا امر پوشش مسئله‌اي ذاتي و بنابراين ثابت و فيكس است؟ در اين صورت چرا عرف‌ها مختلف است و چرا در بسياري از موارد عرف بر شرع غلبه كرده است؟              

5 - آيا تأثير و تحريك امري يك طرفه است و يا دوطرفه؟

6 - رعايت و كنترل از سوي هر يك بايد چگونه و تا چه اندازه باشد؟ (ايماني و اخلاقي ياقانوني و قضايي؟)

مروري تحليلي بر آيات حجاب

چند زاويه ديد و جمع‌بندي بحث حجاب

 يك تجربه: شريعتي، حسينيه ارشاد و حجاب 

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس